VARAUS-

EHDOT

Varausehdot huviloiden vuokraukseen

Nämä ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on tehnyt varauksen.
Varaajan tulee olla täysivaltainen.

Varaaminen ja maksuehdot

Tehtyään varauksen asiakas saa laskun, jossa on kulkuohje majoituskohteeseen ja avaimen sijaintitiedot sekä tilisiirtolomake vuokranmaksua varten. Kaikki laskuun liittyvät huomautukset on ilmoitettava 7 vuorokauden sisällä laskun päiväyksestä. Maksettaessa on käytettävä viitenumeroa. Maksamatta jättäminen ei ole peruutus!

Lehmonkärjellä on oikeus perua varaus, mikäli suoritusta ei ole maksettu eräpäivään mennessä. Mikäli varauksen alkuun on alle 21 vrk, maksu tulee suorittaa kokonaisuudessaan heti varauksen yhteydessä saadulle tilille. Asiakkaan tulee esittää tosite maksusuorituksesta tai voucher avaimen luovutuksen yhdessä. Saman vuorokauden aikana alkavan varauksen maksaminen tapahtuu paikan päällä Lehmonkärjessä käteisellä tai pankkikortilla.

Peruutukset

Peruutus on AINA tehtävä kirjallisesti Lehmonkärkeen (sähköposti, kirje).
Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa:

  • 28 vrk ennen vuokra-ajan alkamista, palautetaan huvilan vuokra vähennettynä peruutusmaksulla 50€
  • myöhemmin kuin 28 vrk ennen vuokra-ajan alkamista veloitetaan koko vuokra.

Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut Lehmonkärkeen. Mikäli asiakas osoittaa, että peruutus on tehty ja lähetetty oikeaan osoitteeseen oikeana ajankohtana, hyväksytään peruutus, vaikka se myöhästyisi tai ei tulisi lainkaan perille. Mikäli varaus peruuntuu sen vuoksi, että asiakas tai hänen lähiomaisensa äkillisesti sairastuu, joutuu onnettomuuteen tai kuolee, asiakas on oikeutettu saamaan rahansa takaisin lukuun ottamatta peruutuskuluja 50 €. Peruutus on tehtävä välittömästi. Peruutuksen syystä on toimitettava lääkärintodistus tai muu luotettava selvitys Lehmonkärkeen 14 vuorokauden kuluessa peruutuksesta. Peruutus on tehtävä ennen vuokrausajan alkua. Mikäli asiakas muuttaa lomakohdetta tai loman ajankohtaa, sitä pidetään aikaisemman tilauksen peruutuksena ja uutena varauksena. Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 48 tuntia ennen varausajankohdan alkua tai varauksen aikana ei asiakkaan suorittamaa maksua korvata. Lisäksi edellä mainitut ehdot saattavat muuttua, mikäli on sovittu yrityksen erillisellä sopimuksella. Mikäli maksuehdot ovat muut kuin nämä edellä mainitut, on voimassa olevat erillisessä sopimuksessa joko sähköpostitse tai muussa kirjallisesti sovittu.

Korona-ajan erityisehdot

  • Peruutus on normaalisesongin aikana (poislukien joulu, uusi vuosi, pääsiäinen ja juhannus) maksutonta 7 vuorokautta ennen varauksen alkua.
  • Joulun, juhannuksen, pääsiäisen ja uuden vuoden varauksissa peruutus on maksutonta 14 vrk ennen varauksen alkua.
  • Kesän pidemmissä ns. viikkovarauksissa sovellamme normaaliajan peruutusehtoja.
  • Mikäli peruutus tulee normaalisesongin varauksissa myöhemmin, kuin 7 vuorokautta ennen, palautamme rahat sairaslomatodistusta vastaan vähennettynä 50 euron peruutusmaksulla. Ryhmä- / ja kaveriporukkavarauksissa sairaslomatodistuksia tulee toimittaa 1 kpl/perhekunta.
  • Mikäli peruutus tulee joulun, juhannuksen, pääsiäisen ja uuden vuoden varauksissa myöhemmin, kuin 14 vuorokautta ennen, palautamme rahat sairaslomatodistusta vastaan vähennettynä 50 euron peruutusmaksulla. Ryhmä- / ja kaveriporukkavarauksissa sairaslomatodistuksia tulee toimittaa 1 kpl/perhekunta.
  • Mikäli asiakkaat (koko ryhmä) eivät pääse lomalle viranomaisten kokoontumis- tai muiden rajoitustoimenpiteiden vuoksi, joutuessaan altistumisen vuoksi karanteeniin tai lastenhoidon estyttyä, etukäteen perityt maksut palautetaan täysimääräisenä.
  • Varausta on kaikissa peruutustilanteissa myös mahdollista siirtää eteenpäin.

Lehmonkärjen oikeus perua varaus

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este, force majeure, tai Lehmonkärjestä riippumaton este (esim. palo- tai vesivahinko), voi Lehmonkärki perua varauksen. Tällöin asiakkaalla on oikeus saada maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin. Mikäli varausta koskevia suorituksia ei makseta ajallaan, on Lehmonkärjellä oikeus perua varaus.

Avaimen luovutus

Avaimen saa maksettuja kuitteja vastaan. Lomakohteen avain luovutetaan asiakkaalle tai hänen valtuuttamalleen henkilölle ennen vuokra-ajan alkamista, puhelimitse ilmoittamanaan arvioituna saapumisajankohtana. Avaimenluovuttajalla on oikeus periä avaimen katoamisesta aiheutuneet kulut (esim. lukkojen uudelleensarjoituksen ja uudet avaimet). Avaimet tulee jättää lähtöpäivänä huvilan keittiön pöydälle sekä huolehtia, että kiinteistö on lukittu ja tuuletusikkunat ovat kiinni. Lähtiessä tulee tarkastaa, että ulkoaltaassa vesi on ylärajassa ja että se lämpenee sekä että altaan termokansi on kiinni.

Oleskelu lomakohteessa

Mökki on asiakkaan käytettävissä viikkovarauksissa tulopäivästä klo 16.00 lähtöpäivään klo 12.00. Viikonloppuvarauksissa mökki on käytettävissä perjantai-iltapäivästä klo 16.00 sunnuntai-iltaan klo 18.00 saakka. Lauantaina alkavissa varauksissa mökki on käytettävissä klo 15:00 alkaen.

Erillisten mökkien viikkovuokraan kuuluu loma-asunnon ja saunan vapaa käyttöoikeus. Soutuveneen vapaa käyttöoikeus sisältyy hintaan kesäaikaan.

Mökin vuokraan sisältyy kalusteet, keitto- ja ruokailuastiat ja ruokailuvälineet. Patjat, peitot, tyynyt, liinavaatteet ja pyyhkeet sisältyvät vuokrahintaan. Mikäli asiakas huomaa saapumispäivänä puutteita mökin varustuksessa tai siivouksessa, asiakas on velvollinen ilmoittamaan siitä Lehmonkärkeen viipymättä ennen huvilan käyttöönottoa, jotta henkilökunta pystyy korjaamaan puutteet. Vuokra-ajan jälkeen ilmoitetuista puutteista tai virheistä Lehmonkärki ei ole korvausvelvollinen.

Mökin siivouksesta loman aikana ja sen lopussa huolehtii asiakas itse, ellei toisin ole sovittu (sähköposti). Siivouksella tarkoitetaan roskien viemistä lajittelupisteisiin oikeisiin jakeisiin lajiteltuina, astioiden tiskaamista koneellisesti, sekä näkyvien tahrojen ja roiskeiden pyyhkimistä lattioilta ja muilta pinnoilta. Mikäli varauksen päättyessä huvilaa ei ole jätetty siistiksi tai siivous on puutteellista, on Lehmonkärjellä oikeus periä vähintään 120 € siivousmaksu tai siivouksesta aiheutuvat muut kulut.

Mökkiä saa käyttää enimmillään se henkilömäärä, joka on ilmoitettu esitetekstissä vuodepaikkamääränä, tai mitä mökkiä varattaessa on sovittu kirjallisesti. Teltan tai asuntoauton tai -vaunun käyttö lomakohteen tontilla ilman omistajan lupaa on kielletty.

Sähköauton lataus huvilan seinän pistorasioista on ehdottomasti kielletty, koska lataus saattaa vaurioittaa huvilan sähköverkkoa. Lataaja vastaa mahdollisista vaurioista. Lehmonkärjellä on oikeus veloittaa sähkön käytöstä. Sähköautot tulee ladata siihen osoitetuissa pisteissä. Alueella on muutamia maksuttomia ja maksullisia latauspisteitä. Kysy lisää myynnistä.

Lemmikkieläinten tuomisesta lomakohteeseen on ilmoitettava varausta tehtäessä ja lemmikkieläimiä saa tuoda vain niihin kohteisiin, joissa se on sallittu. Korjaa lemmikkisi jätökset pihaympäristöstä.  Asiakas on vastuussa lemmikkieläinten aiheuttamista vahingoista, esimerkiksi ylimääräisestä siivouksesta. Tupakointi on kielletty kaikissa lomakohteen sisätiloissa. Mikäli huoneistossa on tupakoitu, veloitamme puhdistuskulut. Kynttilöitä tai takkaa ei saa jättää palamaan ilman valvontaa. Sisäilotulitteiden käyttö huviloissa on ehdottomasti kielletty.

Ulkoaltaat (Hot Tub) eivät sisälly huviloiden perusvuokriin, jos sitä ei ole erikseen varaustiedoissa mainittu. Ulkoaltaan lämpötila saattaa tulopäivänä veden vaihdosta johtuen olla viileää (32-37 c°). Emme suosittele käyttämään poretoimintoa, mikäli altaan vesi tuntuu viileältä, koska se viilentää veden lämpötilaa entisestään. Asiakkaiden tulee lukea altaiden käyttöohjeet huolellisesti ennen altaiden käyttöönottoa.

Kaasugrillit eivät ole käytössä talviaikana.

Laitureilla ja ulkoporealtailla tulee käyttää uima-asuja.

Tietoturva

Asiakas vastaa omasta tietoturvallisuudestaan liittyessään Lehmonkärjen avoimeen verkkoon. Käytämme verkossa yleisiä perussuojauksia, mutta ne eivät välttämättä ole riittäviä. Lehmonkärki ei ole vastuussa asiakkaan laitteisiin kohdistuneista tietosuojamurroista. Lehmonkärki ei vastaa kuluista, joita avoimen verkon käytöstä asiakkaalle mahdollisesti koituu.

Vahingot

Varaaja on velvollinen korvaamaan majoituskohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot suoraan omistajalle esim. ulkoaltaan (Hot Tub) irroittaminen sähköverkosta, jolloin allas jäätyy ja vaurioituu. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan aiheuttamistaan vahingoista ennen vuokra-ajan päättymistä, jotta Lehmonkärjen huolto pystyy minimoimaan ja ennaltaehkäisemään sekä korjaamaan syntyviä vahinkoja.

Ylivoimainen este

Mikäli asiakkaalle aiheutuu vahinko, joka aiheutuu ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä, force majeure, tai muusta vastaavasta syystä (esim. sähkökatkot, luonnonilmiöt tai eläimet, kuten hiiret ja hyönteiset), ja joka ei ole johtunut Lehmonkärjestä tai jonka seurauksia Lehmonkärki ei ole pystynyt kohtuudella estämään, ei Lehmonkärki vastaa vahingosta. Lehmonkärki ei myöskään vastaa normaaleista luonnonilmiöistä johtuvista vahingoista ja seurauksista.

Löytötavarat

Lehmonkärki ei vastaa asiakkaiden huvila-alueelle jättämistä löytötavaroista. Veloitamme postitetuista löytötavaroista lähetyskulut.

Häiriö tai vaaratilanteesta johtuva vuokrasopimuksen purkaminen

Musiikin soittaminen terassilla ja ulkoalueella kielletty. Mikäli vuokralainen ei vuokranantajan antamasta huomautuksesta huolimatta lakkaa aiheuttamasta häiriötä tai vaaraa samassa tai naapurikiinteistössä oleville, on vuokranantajalla oikeus purkaa vuokrasuhde välittömästi. Kaikista yllä olevista toimenpiteistä aiheutuneet kulut laskutetaan varaajalta.

Valitukset

Kaikki majoituskohteen varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava välittömästi niiden aiheen ilmaannuttua ja loman aikana suoraan kohteen omistajalle puhelimitse 03-7666 330 tai sähköpostilla lehmonkarki@lehmonkarki.fi.

Lehmonkärki ei vastaa virheellisistä näkymistä eri selaimissa, esitteen painovirheistä eikä painamisen jälkeen tulleista muutoksista. Mainoskuvissa saattaa esiintyä esineitä, jotka eivät sisälly huvilan vakiovarusteisiin. Kalustemuutokset huviloissa mahdollisia.
* Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään.
* Arvonlisävero voimassa olevan lainsäännöksen mukaan.