VARAUS-

EHDOT

Yritystilaisuudet ja ennakkoon varatut ohjelmapalvelut

Nämä ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on tehnyt varauksen.
Varaajan tulee olla täysivaltainen.

Varaaminen ja maksuehdot

Tilaajan on ilmoitettava myyntipalveluumme noin kahta viikkoa ennen tilaisuutta seuraavat täsmennykset:

  • tilaisuuden aikataulu ja ateria-ajat
  • lopullinen osanottajamäärä
  • tilan pöytämuoto ja tarvittavat kokousvälineet
  • muut erityistoivomukset

Käytämme laskutusperusteena 3 vrk ennen tilaisuutta vahvistettua henkilömäärää.

Pankki- ja luottokorteista hyväksymme seuraavat: Visa, Visa Electron ja MasterCard. Laskulla maksettaessa emme veloita laskutuslisää. Maksuehtomme on 14 päivää netto. Viivästyskorko on 10,5 %.

Peruutukset

Peruutus on AINA tehtävä kirjallisesti Lehmonkärkeen (sähköposti, kirje).
Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa:

Sopimus on purettavissa kokonaan ilmoittamalla siitä toiselle osapuolelle kirjallisesti 30 vrk ennen sovittua tilaisuutta.
Asiakkaan oikeus purkaa sopimus:

  • Viimeistään 30 päivää ennen palvelun alkamista
  • Myöhemmin, kuin 30 päivää, mutta 14 päivää ennen palvelun alkamista maksamalla 25% kokonaishinnasta
  • myöhemmin, kuin 14 päivää, mutta viimeistään 48 tuntia ennen palvelun alkamista, maksamalla 50% kokonaishinnasta.

Mikäli sopimus puretaan myöhemmin tai asiakas ei ilmoita Lehmonkärkeen ennen palvelun alkamista peruutuksesta, on Lehmonkärjellä oikeus periä palvelusta koko hinta.

Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut Lehmonkärkeen. Mikäli asiakas osoittaa, että peruutus on tehty ja lähetetty oikeaan osoitteeseen oikeana ajankohtana, hyväksytään peruutus, vaikka se myöhästyisi tai ei tulisi lainkaan perille. Peruutus on tehtävä ennen vuokrausajan alkua. Mikäli asiakas muuttaa varauksen ajankohtaa, sitä pidetään aikaisemman tilauksen peruutuksena ja uutena varauksena. Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 48 tuntia ennen varausajankohdan alkua tai varauksen aikana ei asiakkaan suorittamaa maksua korvata. Lisäksi edellä mainitut ehdot saattavat muuttua, mikäli on sovittu yrityksen erillisellä sopimuksella. Mikäli maksuehdot ovat muut kuin nämä edellä mainitut, on voimassa olevat erillisessä sopimuksessa joko sähköpostitse tai muussa kirjallisesti sovittu.

Lehmonkärjen oikeus perua varaus

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este, force majeure, tai Lehmonkärjestä riippumaton este (esim. palo- tai vesivahinko), voi Lehmonkärki perua varauksen. Tällöin asiakkaalla on oikeus saada maksamansa kokonaisuudessaan takaisin.

Majoitusta koskevat säännöt

Majoitushuvilat ovat asiakkaiden käytettävissä tulopäivästä klo 16.00. lähtien, jollei toisin ole sovittu. Majoitukset puretaan lähtöpäivänä aamiaisen jälkeen, jollei toisin ole sovittu. Viikonloppuvarauksissa majoitushuvila on käytettävissä perjantai-iltapäivästä klo 16.00 sunnuntai-iltaan klo 18.00 saakka.

Pedatut vuoteet ja pyyhkeet sisältyvät huvilamajoituksen hintaan. Mikäli asiakas huomaa saapumisen yhteydessä puutteita mökin varustuksessa tai siivouksessa, asiakas on velvollinen ilmoittamaan siitä Lehmonkärkeen viipymättä ennen huvilan käyttöönottoa, jotta henkilökunta pystyy korjaamaan puutteet. Vuokra-ajan jälkeen ilmoitetuista puutteista tai virheistä Lehmonkärki ei ole korvausvelvollinen. Loppusiivous sisältyy majoituksen hintaan. Ulkoaltaat (Hot Tub) eivät sisälly majoitushintoihin, jollei toisin ole sovittu.

Lemmikkieläinten tuomisesta majoitushuviloihin on ilmoitettava varausta tehtäessä ja lemmikkieläimiä saa tuoda vain niihin kohteisiin, joissa se on sallittu. Korjaa lemmikkisi jätökset pihaympäristöstä. Asiakas on vastuussa lemmikkieläinten aiheuttamista vahingoista, esimerkiksi ylimääräisestä siivouksesta. Tupakointi on kielletty kaikissa Lehmonkärjen sisätiloissa. Mikäli huoneistossa on tupakoitu, veloitamme puhdistuskulut.

Kynttilöitä tai takkaa ei saa jättää palamaan ilman valvontaa. Sisäilotulitteiden käyttö huviloissa on ehdottomasti kielletty. Musiikin soittaminen terassilla ja ulkoalueella kielletty.

Talviaikana kaasugrillit eivät ole käytössä.

Avaimen luovutus

Avaimet tulee jättää lähtöpäivänä huvilan keittiön pöydälle tai ovessa olevaan lukkoon. Avaimenluovuttajalla on oikeus periä avaimen katoamisesta aiheutuneet kulut (esim. lukkojen uudelleensarjoituksen ja uudet avaimet).

Vahingot

Varaaja on velvollinen korvaamaan Lehmonkärjelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot suoraan omistajalle esim. ulkoaltaan (Hot Tub) irroittaminen sähköverkosta, jolloin allas jäätyy ja vaurioituu. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan aiheuttamistaan vahingoista ennen vuokra-ajan päättymistä, jotta Lehmonkärjen huolto pystyy minimoimaan ja ennaltaehkäisemään sekä korjaamaan syntyviä vahinkoja.

Ylivoimainen este

Mikäli asiakkaalle aiheutuu vahinko, joka aiheutuu ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä, force majeure, tai muusta vastaavasta syystä (esim. sähkökatkot, luonnonilmiöt tai eläimet, kuten hiiret ja hyönteiset), ja joka ei ole johtunut Lehmonkärjestä tai jonka seurauksia Lehmonkärki ei ole pystynyt kohtuudella estämään, ei Lehmonkärki vastaa vahingosta. Lehmonkärki ei myöskään vastaa normaaleista luonnonilmiöistä johtuvista vahingoista ja seurauksista.

Valitukset

Kaikki kokous- ja majoitustilojen varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava välittömästi niiden aiheen ilmaannuttua ja tilaisuuden aikana suoraan kohteen omistajalle (03-7666 330)

Lehmonkärki ei vastaa virheellisistä näkymistä eri selaimissa, esitteen painovirheistä eikä painamisen jälkeen tulleista muutoksista.
* Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään.
* Arvonlisävero voimassa olevan lainsäännöksen mukaan.