VASTUULLISUUSSUUNNITELMA

VASTUULLISUUSSUUNNITELMA LEHMONKÄRKI

—-

Lehmonkärki on tasokas matkailualan yritys, joka tarjoaa asiakkailleen, sekä koko henkilöstölle kestävät olosuhteet sen kaikilla osa-alueilla. Olemme sitoutuneet ehkäisemään ja vähentämään toimintamme ympäristövaikutuksia ja työskentelemme aktiivisesti kestävän kehityksen edistämiseksi jatkuvasti toimintaamme kehittämällä ja uusia tavoitteita vuosittain asettamalla. Lehmonkärki takaa jokaiselle työntekijälle turvallisen ja tasa-arvoisen työympäristön, jossa torjumme lapsiin, teini-ikäisiin, naisiin, vähemmistöihin tai muihin haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin kohdistuvaa kaupallista, seksuaalista tai muuta hyväksikäyttöä sekä kaikenlaista häirintää. Pyrimme ennakoimaan riskitilanteita parhaalla mahdollisella tavalla muun muassa erilaisten opasteiden, sekä koulutustilaisuuksien avulla. Edellytämme työntekijöiden oikeuksia koskevaa lainsäädäntöä kaikilta työntekijöiltämme, sekä alihankkijoiltamme, ja torjumme korruptiota. Kaikilla työntekijöillä, harjoittelijoilla ja vapaaehtoistyöntekijöillä on työtapaturmavakuutus. Sitoudumme tekemään vastuullisia hankintoja ja investointeja, ja työskentelemme sosiaalisen kestävyyden puolesta alueellamme, henkilöstömme sekä vieraidemme hyväksi. Noudatamme kaikkia ympäristöön, terveyteen, turvallisuuteen ja työvoimaan liittyviä kansainvälisiä, kansallisia ja paikallisia sopimuksia, lakeja ja muita säännöksiä, jotka koskevat yritystämme. Kasveja, eläimiä tai historiallisia ja arkeologisia esineitä ei myydä, vaihdeta tai pidetä esillä, paitsi lain sallimissa rajoissa.

Suurin suora ympäristövaikutuksemme syntyy ajoneuvojen päästöistä, sillä alueellemme lähistölle ei kulje julkista liikennettä. Pyrimme suosimaan vierailijoitamme saapuvan yhteiskuljetuksella, tai saapua sähköautolla mahdollistamalla auton lataaminen alueellamme. Suosimme myös pidempiaikaisia vierailuaikoja yrityksessämme. Käytämme 100 % uusiutuvaa sähköä, ympäristöystävällisiä tuotteita ja resurssitehokasta teknologiaa. Tavoitteenamme on olla vielä omavaraisempi yritys, joka tuottaa itse alueelleen energiaa ja ylimääräiset energiat voidaan myydä muille tahoille. Mittaamme ja seuraamme ympäristötehokkuuttamme säännöllisesti, myös mittaamalla veden, sähkön ja energiankulutusta sekä toiminnassamme syntyvän jätteen määrän. Pidämme huolta kiinteistöistämme myös niiden ollessa käyttämättöminä muun muassa irrottamalla sähkölaitteet pistorasioista, tiski- ja astianpesukoneiden vesihanan sulkemisella, ilmanvaihtoa ylläpitämällä, sekä viemäreiden ja vesiputkien kunnossapidolla. Koulutamme henkilökuntaa ajantasaisesti ympäristö- ja vastuullisuusteemoissa, sekä huomioimme inklusiivisuuden asiakaspalvelussa sekä tilojen ja palveluiden suunnittelussa ja markkinoinnissa. Palkkaamme henkilöstöä kaiken tasoisiin tehtäviin ikään, etniseen taustaan, sukupuoleen, tai esimerkiksi vammaan katsomatta. Suosimme hankinnoissamme aina paikallisia tuotteita.

Omassa toimintaympäristössämme pyrimme omien toimintatapojemme haittavaikutusten minimoimiseen ja hyötyjen maksimointiin. Sitoudumme käyttämään mahdollisimman paljon luomu-, ympäristömerkittyjä ja sesonkituotteita ja elintarvikkeita. Kasvatamme omaa luomukarjaa huolehtien hyvästä monipuolisesta ruokinnasta, eläinten terveydestä, sekä takaamme mahdollisuuden lajin ominaiselle käyttäytymiselle. Minimoimme ruokahävikkiä, käytämme kertakäyttöastioita vain poikkeustapauksissa ja käytössämme olevat puhdistus- ja pesuaineet sekä pehmopaperit ovat ympäristömerkittyjä.

Ruokahävikkiä pyritään vähentämään tilaamalla ja tekemällä huolellisesti vain tilatut ruokailut henkilömäärien mukaan. Jokaisen ruokailun asiakasmäärät tiedetään etukäteen ruokavalioineen. Ruokia hyödynnetään elintarvikelainsäädännön mukaisesti. Ruokahävikin määrää seurataan biojäteastian täyttymisen mukaan.

Lehmonkärjellä on toimintasuunnitelma tyhjillään oleville tiloille. Huolehdimme, että talviaikoina lämpötiloja lasketaan peruslämpötiloihin, mikäli joitain tiloja ei käytetä sekä käymme säännöllisesti valuttamassa lattiakaivoihin vettä, jottei viemärit pääse kuivumaan, mikäli rakennuksien vesiputkia ei tyhjennetä tarkoituksella. Lisäksi sähkölaitteet sammutetaan ja töpselit irrotetaan pistorasioista, pesu- ja tiskikoneiden hanat suljetaan, ilmanvaihtoa ylläpidetään kosteuden kertymisen vuoksi sekä piha-alueiden siisteydestä pidetään huolta. Käymme myös säännöllisesti tarkistamassa tiloja, jottei vahinkoja ole syntynyt.

Lakien, asetusten ja muiden vaatimusten noudattaminen on meille vähimmäistaso, ja sitoudummekin ylittämään nykyiset kestävään kehitykseen liittyvät lait ja -määräykset.

Lehmonkärki haluaa olla eturintamassa luomassa kestävää matkailualaa ja innostaa muita toimijoita, asiakkaita ja henkilöstöä osallistumaan kestävän kehityksen toimiin.

 –

Asikkala, huhtikuu 2023

Ari Yrjölä